Інноваційна діяльність

Інноваційні технології

з/п

Автор, назва Відповідає Група №

 

Примітка
1. Впровадження елементів педагогічної спадщини М.Монтессорі

 

Мета: сприяти соціальному розвитку дітей; розширювати запас слів; розвивати дрібну моторику рук, координацію рухів, орієнтування в навколишньому світі,  концентрацію уваги, мовлення, мислення. Виховувати самостійність, незалежність, акуратність.

 

Вихователь

Інна

Шидловська

Гр. №1

раннього віку

(3-й р.ж.)

4 рази на місяць індивідуально-підгрупові заняття та індивідуальна робота з вихованцями щоденно
2. Нетрадиційні техніки малювання, як засіб розвитку у дітей молодшої групи творчих здібностей, творчої уяви, художньо-естетичних почуттів

 

Мета: розширювати уявлення дітей про нетрадиційні способи малювання; сприяти розвитку творчих здібностей дітей засобами нетрадиційного малювання; розвивати почуття краси, художнього смаку, творчої уяви; вчити творчо мислити і проявляти себе в різних видах діяльності через розвиток художньо-творчих здібностей; прищеплювати любов до зображувального мистецтва та викликати цікавість до малювання.

 

Вихователь Оксана Мазуренко

 

Гр.№2 молодшого дошкільного віку

(4-й р.ж.)

1 раз на місяць під час занять з малювання
3. Нетрадиційні методи зображувальної діяльності у роботі з дошкільниками

 

Мета: розвивати творчі здібності дошкільників за методикою «занурення». Виховувати естетичні почуття. Вчити оволодівати нетрадиційними прийомами і техніками малювання через творчий пошук. Використовувати нетрадиційні прийоми малювання та зображення навколишнього після емоційних зустрічей у процесі спостереження, розглядання репродукцій картин, слухання музики, читання і розповідання.

 

Вихователь

Галина Мельничук

 

Гр. № 3

молодшого дошкільного віку

(4-й р. ж.)

1 раз на місяць під час занять з малювання

 

4. Інтеграція LEGOтехнологій у освітню діяльність з дошкільниками

 

Мета: розширювати уявлення про конструктор LEGO, його можливості у відтворенні предметів навколишнього світу; закріплювати назви вже відомих деталей (цеглинка, пластинка), ознайомлювати з новими (пластина, цеглинка зі скосом, цеглинка з очима); розвивати сенсорне сприйняття (форма, величина, колір, розміщення в просторі).

 

Вихователь

Катерина Сліпчук

 

Гр. №5

середнього  дошкільного віку

(5-й р. ж.)

 

4 рази на місяць під час індивідуально-підгрупових занять
5. Розвиток мовлення дошкільників за допомогою мнемотехніки

 

Мета: використовувати технологію в освітньому процесі спільної та самостійної діяльності, для розвитку пам’яті, мислення та активної пізнавальної діяльності дітей середнього дошкільного віку.

 

Вихователь

Валентина Біла

Гр. №4

середнього дошкільного віку

(5-й р. ж.)

4 рази на місяць під час занять та  індивідуально-підгрупової роботи
6. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності шляхом використання мнемотаблиць

 

Мета: удосконалювати вміння дітей швидко запам’ятовувати вірші, прислів’я, приказки, складати описові розповіді, переказувати казки, відгадувати загадки, утворюючи асоціативні зв’язки та спираючись на мнемо таблиці. Розвивати мислення, пам’ять, увагу та уяву у дітей старшого дошкільного віку.

 

Вихователь

Анастасія Яворська

Гр.№6 старшого дошкільного віку

(6-й р. ж.)

2 рази на місяць під час занять з літературної діяльності та в повсякденні
7. Впровадження літературно-педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в освітній процес

 

Мета: вчити дітей аналізувати різні життєві обставини, виробляти елементарні самостійні судження. Формувати навички поводження відповідно до моральних норм. Розвивати у дітей самостійність, працелюбність, людяність, спостережливість, відповідальність. Виховувати кращі людські якості, почуття доброти та гідності, позитивне ставлення і повагу до себе та оточуючих; вміння аналізувати свою поведінку та поведінку інших.

 

Вихователь Наталія Загоруйко Гр.№5 середнього  дошкільного віку

(5-й р. ж.)

 

2 рази на місяць в повсякденні
8. Ознайомлення дітей з методами та прийомами теорії розв’язання винахідницьких завдань

 

Мета: ознайомлювати дітей середнього дошкільного віку з елементарними методами та прийомами ТРВЗ, сприяти розвитку творчої та інтелектуальної активності через формування культури мислення, розвитку фантазії, уяви; заохочення до самовираження у творчій діяльності, виховувати бажання пошуку і знаходження правильної, цілеспрямованої відповіді, цікавість до пізнавальних ігор.

 

Вихователь Галина Вітюк Гр.№4 середнього дошкільного віку (5-й р. ж.)  
9. Використання прийомів мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення дошкільників

 

Мета: формувати зв’язне мовлення, навички звукового аналізу та синтезу слів і уявлень про структурні одиниці мовної системи; формувати лексико-граматичні категорії; розвивати слухову та зорову пам’ять, увагу, уяву; розвивати зв’язне і діалогічне мовлення.

 

Вчитель-логопед

Алла Харчук

Гр.№5

середнього дошкільного віку

(5-й р. ж.)

1 раз на тиждень, під час фронтальних та індивідуально-підгрупових занять
10. Впровадження інноваційної програми «Веселкова музикотерапія»

 

Мета:

Сприяти гармонізації емоційно-почуттєвої та вольової сфер; зняття емоційно-психологічного напруження та досягнення катарсису у процесі музично-творчої діяльності. Розвивати музично-творчі здібності і задатки. Формувати музичну обізнаність та компетентність.

 

Музичний керівник

Катерина Оніщук

 

Гр.№3

молодшого дошкільного віку

(4-й рік життя)

1 раз в місяць під час музичних занять