Інноваційна діяльність

Впровадження елементів авторської системи М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят» в освітньо-виховний процес

Мета: сприяти опануванню дітьми раннього віку життєво необхідних рухів під час сюжетних занять з фізичної культури та гімнастики пробудження, спонукати до активного й самостійного виконання рухових дій, розвивати відчуття обережності, викликати позитивні емоції; формувати основи базових якостей відповідно до Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»

Вихователь: Міщенко В.М.

Впровадження іноваційної програми “Музично-оздоровчі мандрівки”

Мета: Розвивати музикальність в дітей у поєднанні з розкриттям резервних й адаптативних можливостей дитячого організму.Розвивати мовленнєву культуру та соціальну комунікативність. 

Музичний керівник: Оніщук К.П.

Впровадження інноваційної програми “Дошкільнятам – освіта сталого розвитку”

Мета: Узагальнювати, розширювати знання про планету Земля, різноманітність її природи, вплив природних чинників на здоров’я людини, розуміти цінність життя і здоров’я людей, їх залежність від природного довкілля, вчити усвідомлювати, що стан здоров’я залежить від чистоти повітря, грунту, води.Розвивати спостережливість, увагу, пам’ять.

Вихователь: Семената С.Є.

Розвиток креативності шляхом використання елементів ТРВЗ

Мета: розвивати творчу особистість дошкільника,його інтелектуальну активність шляхом формування у них пошукового і системного мислення, розвитку мовленнєвої культури, творчої уяви; виховувати якості творчої особистості та уміння бачити проблему і розвязувати її з максимальним ступенем.

Вихователь: Біла В.М.

Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання (автор Л. Шульга)

Мета: розвивати творчі здібності дошкільників за методикою “занурення”. Виховувати естетичні почуття. Вчити оволодівати прийомами і технікою малювання через творчий пошук, зображати навколишнє після емоційних зустрічей у процесі спостереження, розгляду репродукцій картин слухання музики читання розповідання.

 

Вихователь: Мельничук Г.М., Мазуренко О.О.

Технологія естетико-екологічного виховання Г.С. Тарасенко

Мета: Виховувати бережне ставлення до довкілля.Дати дітям знання про зміни, які відбуваються в житті рослин, тварин відповідно пір року.Сприяти розумінню, що в довкіллі кожна рослина і тварина мають право на життя.

 

Вихователь: Нікітюк О.Л.

Використання елементів музичного виховання Карла Орфа.

Мета: розвивати творчість, уяву, фантазію музичних здібностей. Виховувати у дітей навички творчого музикування. Вчити моделювати музичну мову, використовувати нетрадиційні музичні інструменти, вміння проявляти індивідуалізм, здатність до самовираження.

Музичний керівник: Мороз Н.І.