Умови забезпечення успішної адаптації

  1. Встановлення довірливого особистісного контакту з кожною дитиною.
  2. Проведення вихователем ритуалів щоденної зустрічі та прощання з кожною дитиною.
  3. Сприяння об’єднанню дітей через спілкування, формування традицій групових взаємин.
  4. Систематична підтримка інтересу й активності дитини, впевненості, самостійності, ініціативності.
  5. Розроблення індивідуального режиму адаптації дитини до умов дит. садка ( індивідуальні спостереження за ступенем адаптації).
  6. Погодження дій батьків і педагогів, зближення підходів дог дітей у родині й у дошкільному закладі.
  7. Створення для дитини сприятливого психологічного комфорту – турботливість, уважність, доброзичливість, чуйність.
  8. Врахування індивідуальних особливостей дитини.
  9. Співробітництво й координація зусиль психолога і вихователів та інших працівників закладу.
  10. Забезпечення можливості участі батьків у житті дитини в умовах нового середовища.