Річний звіт про діяльність ДНЗ

У 2016-2017 навчальному році робота колективу ДНЗ №1 «Теремок»  була спрямована на виконання  нормативних документів та законодавчих актів України, річного плану роботи дошкільного навчального закладу №1.

Навчально – виховний процес організовувався на основі:

 • Базового компоненту дошкільної освіти України;
 • Програми розвитку дитини дошкільного віку«Українське дошкілля».

Окрім базової  програми у дошкільному  навчальному закладі впроваджувалися парціальні програми, за якими реалізовувалися освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:
– Програма  оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» Авт. І.А.Малишевська;

– Програма з фізичного виховання «Казкова  фізкультура» Авт. М.М.Єфименко;

– Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Авт. Л.В.Лохвицька.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП

За проектною потужністю дошкільний  навчальний заклад розраховано на 68місць місць для дітей від 1 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 132 дитини, в тому числі дітей раннього віку – 24 , дошкільного віку -108

Групи комплектуються  переважно у червні – серпні.
У 2017 році в порівнянні з 2016 роком кількість вихованців ДНЗ збільшилось на 7 дітей. Зросла наповнюваність групи дітей раннього віку.
У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:
–  1 група ясельного віку – третього року життя;

–  2 групи молодшого віку – четвертого року життя;

–  1 група різновікова –  четвертого, п’ятого   року життя

–  1 група середнього віку  –  п’ятого року життя;

–  група старшого віку – шостого року життя;

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 5 груп – з 9 годинним перебуванням дітей, 1 група – з подовженим робочим днем – 10,5 годин.

РОБОТА З КАДРАМИ

Колектив ДНЗ у 2016-2017р складався з 32 чоловік,   з них- 14 педагогічних працівників, 1 медичний працівник та 17 чоловік обслуговуючого персоналу.
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, музичний керівник,вчитель-логопед,практичний психолог та  8 вихователів.( З грудня –вакансія вихователя)

Освітній рівень педагогів:

– повна вища освіта- 10 педагогів, що становить – 71,5%;

– неповна вища-4 педагоги – 28,5%

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 2 педагоги, що становить 14,3 %

від 5 – до 10 років – 3 педагоги – 21,4 %

від 10 до 20 років  -4 педагоги -28,6

від 20 до 30 років – 3 педагоги – 21,4 %

більше  30 років – 2 педагоги – 14,3 %

Кваліфікаційний рівень педагогів:

1 педагог – «спеціалісти вищої категорії» – 7,2%

5 педагогів – «спеціалісти першої  категорії» – 35,6  %

1 педагог – «спеціалісти другої  категорії» – 7,2 %

3 педагоги – спеціалісти  – 21,4 %

3 педагоги, які мають 9 тарифний розряд – 21,4%

1 педагог – 8 тарифний розряд -7,2 %

Cлід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. В цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної  педагогічної освіти –  1 педагог- практичний психолог Телешецька Н.В. та сестра медична старша.

Атестація педагогічних кадрів проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст..54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. №930 та змінами до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. №1473.

У поточному році проатестовано 2 педагоги та сестру медичну старшу. За результатами атестації

Мазуренко О.О.,вихователь – відповідає займаній посаді,  підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії;

Оніщук К.П.,музичний керівник-  відповідає займаній посаді,  присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» ;

Годимчук Є.П.,сестра медична старша – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» ;

 • всі педпрацівники приймали активну участь у методичних об’єднаннях, семінарах-практикумах, школах передового педагогічного досвіду.

В підвищенні  кваліфікації педагогів велику увагу приділяю самоосвіті. Надаю їм допомогу в підборі методичної літератури, пропоную ознайомитись з новітніми технологіями,  кращим педагогічним досвідом.

Форми контролю самоосвіти різні:  спостереження за роботою вихователя, 1 раз в квартал проводжу співбесіди по виконанню педагогами планів по самоосвіті, проходить звітування на виробничих нарадах, педрадах.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

На базі закладу  для педагогів міста були  проведені:

 • семінар музичних керівників ДНЗ міста на тему: «Народні традиції у вихованні патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку». Учасникам семінару для перегляду було представлена розвага «Андріївські вечорниці» (музичний керівник Оніщук К.П.),(13.12.2016р.)
 •  семінар-практикум  вихователів груп раннього віку на тему «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності»,де показано комплексне заняття для груп раннього віку «Малятам про пожежну безпеку» (вихователь Мазуренко О.О.),(25.01.2017р.).
 • Успішно пройшло методичне об’єднання музичних керівників на тему «Форми організації музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі»(25.01.2017р.).

 

Педагоги нашого дошкільного закладу брали  участь у  міській виставці педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду “Освіта Старокостянтинова на шляхах реформування”:

 • Розвиток моральної сфери особистості дошкільника
  (Система роботи з морального виховання за
  парціальною програмою «Скарбниця моралі» Л.Лохвицької)
  ,творча група, керівник Семената С.Є., вихователь-методист – І місце;
 • «Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським

декоративно-ужитковим   мистецтвом» Харчук А.О.,вихователь- І місце;

 • «Сюжетно-відображувальні ігри в групі раннього віку» Мазуренко О.О.,вихователь – ІІ місце.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Належна увага приділялась методичній роботі з кадрами,яка  у 2016-2017 навчальному році була спрямована на виконання  Базового компоненту дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та сконцентрована навколо основних  пріоритетних завдань:

 

 • Виховування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку  шляхом  ознайомлення  їх з культурною спадщиною нашого народу, природою рідного краю.
 • Оптимізувати роботу із співпраці дошкільного закладу, родини та школи з метою якісної підготовки майбутнього школяра, підвищення рівня його фізичного, психічного, духовного розвитку.
 • Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.
 • Створення сприятливих  умови для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, попередження захворюванності і травматизму, використання сучасних методів оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітної дитячої діяльністі.

Ці завдання простежувалася в річному плані роботи закладу обговорювалися на педагогічних радах, семінарах, семінарах-практикумах, методичних годинах, під час консультацій.

Дані проблеми обговорювались на:

 • педагогічних радах:

-«Про шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді»,(листопад 2016р.);

– «Сім’я, школа, ДНЗ – суб’єкти педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі»,(січень 2017р.)

 • семінарах-практикумах:

-«Особливості виховання патріотизму у дошкільників»,(жовтень2016р);

-«Місток порозуміння між батьками та ДНЗ»,(грудень 2016р.)

 • тренінгах:

– «Сучасний вихователь –це психолог»,(листопад 2016р.);

– «Кризи дитячого розвитку»,(січень 2017р.);

– «Педагогіка розуміння»,(квітень 2017р.)

 • круглому столі:

-«Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти»,(грудень 2016р)

 • педагогічному турнірі:

– «Гра – господиня освітнього процесу»,(лютий 2017р)

 

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів відповідно до поставлених завдань на навчальний рік. На високому та достатньому методичному рівнях були проведені такі види організованої діяльності:

 

 • Музикотерапевтичне заняття «У колі друзів»,музичний керівник Оніщук К.П.,(жовтень 2016р.);

 

 • Інтегроване заняття у старшій групі «Україна-рідний край»,вихователь Мельничук Г.С., (листопад 2016р.);

 

 • «Веселкова ігротека» (режимний момент з кольоротерапії в середній групі),вихователь Міщенко В.М.,(лютий 2017р.);

 

 • «Навколо себе обернись» (робота з фізичного виховання з використанням нетрадиційних методик оздоровлення дітей молодшого віку),вихователь Біла В.М.(квітень 2017р.)

 

В ДНЗ застосовується диференційований підхід до організації методичної роботи з різними категоріями педагогічних працівників. Так, за 2016-2017 навчальний рік консультації отримали такі категорії педагогів:

вихователі –

 • Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками,(вересень 2016р.);
 • Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників,(жовтень 2016р.);
 • Виховуємо громадянина. Морально-правові аспекти,(листопад 2016р.);
 • Виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі,(листопад 2016р.);
 • Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку,(грудень 2016р.);
 • Економічне виховання дітей дошкільного віку,(грудень 2016р.)

музичні керівники-

 • Робота музкерівника з дітьми-логопатами,(лютий 2017р.)

молоді спеціалісти:

 • Забезпечення наступності у навчально-виховній роботі ДНЗ і школи, (січень 2017р.);
 • Формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми,(березень 2017р.);
 • Профілактика дитячої нервовості,(квітень 2017р.);
 • Дитячий травматизм та його профілактика,(травень 2017р.)

Консультування проводилося фронтально, групами та індивідуально

Серед розмаїття форм методичної роботи слід виокремити ро­боту творчої групи під керівництвом вихователя-методиста Семенатої С.Є., члени якої працювали над проблемою ДНЗ «Розвиток моральної сфери особистості дошкільника», де налаштовували педагогів на плідну творчу діяльність, підвищували мотивацію до обраної теми, визначали шляхи, способи, методи, прийоми впровадження морального виховання в освітньо-виховний процес дошкільного закладу.

 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. №522 та з метою удосконаленням освітньо-виховного процесу впроваджувались інноваційні технології, а саме:

Педагоги керуючись «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. №522 вивчали і впроваджували у роботу з дітьми такі інноваційні технології (елементи):

 • Впровадження елементів педагогічної спадщини М. Монтессорі

                                                            Вихователь Шидловська І.А.

 

 • Розвиток креативності шляхом використання елементів ТРВЗ

                                                                             Вихователь  Біла В.М.

 • Впровадження елементів авторської системи М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят» в освітньо-виховний процес

                                           Вихователі Мазуренко О.О.,Сліпчук К.І., Грищук О.О.

 • Використання педагогічної спадщини В Сухомлинського у морально-етичному вихованні дошкільників

                                                          Вихователі Голюк А.Л.,Міщенко В.М.

 

Впровадження інновацій позитивно вплинуло на якість освітньо-виховного процесу.

Відповідно до ст. 4 п. 2, ст. 6, 7, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», п.21 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305, Статуту ДНЗ та вимог Базового компонента дошкільної освіти,що визначають надання дітям у ДНЗ додаткових освітніх послуг та з метою здійснення рівності умов для реалізації задатків, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини у ДНЗ №1 «Теремок» проводилася гурткова робота з дітьми на безоплатній та платній основі.

      У 2016-2017 н.р. у ДНЗ діяли такі гуртки:

На безоплатній основі:

 • «Маленькі актори» (театралізована діяльність)

Керівник гуртка  Оніщук К.П.– 12 дітей;

 • «Співаночка» (вокальний спів)

Керівник гуртка Мороз Н.І. – 10дітей;

 • «Грайлики-читайлики» (навчання дітей читанню)

                                           Керівник гуртка Мельничук Г.С. – 14 дітей.

Гурткова робота, що проводилася в ДНЗ №1 сприяла реалізації нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти; сприяла розвитку творчих, креативних здібностей дітей.

У 2016-2017 н. р. дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» приймав участь у міських виставках та конкурсах та організованих в межах ДНЗ:

 • конкурс на кращу підготовку груп до нового навчального року (середня група №5 – І місце; різновікова група №4 – ІІ місце; група раннього віку №1 – ІІІ місце) (серпень 2016р.);

 

 • виставка «Осінні дива», (18.10.2016р.),(І місце- старша група №6, вихователі Мельничук Г.С., Голюк А.Л.,Грищук О.О.; ІІмісце-молодша група №2, вихователь Сліпчук К.І.;ІІІ місце – середня група №5, вихователі Шидловська І.А., Голюк А.Л.);
 • виставка-конкурс новорічних композицій з покидькового матеріалу «Зимовий вернісаж»,(19.12.2016р.),(І місце – група №2 вихователь Сліпчук К.І.;ІІ місце- група раннього віку №1, вихователі Мазуренко О.О., Грищук О.О.);
 • міська виставка педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду «Освіта Старокостянтинова на шляхах реформування», відзначені роботи творчої групи ДНЗ «Розвиток моральної сфери особистості дошкільника»(Система роботи з морального виховання за парціальною програмою «Скарбниця моралі» Л.Лохвицької)-І місце,робота вихователя Харчук А.О. «Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським декоративно-ужитковим мистецтвом» – І місце, робота вихователя Мазуренко О.О. «Сюжетно-відображувальні ігри в групі раннього віку» – ІІ місце (січень 2017р.);
 • огляд-конкурс «Город на підвіконні» (молодша група №2, середня група №3 – І місце; різновікова група №4– ІІ місце) (березень 2017р.)
 • виставка конкурс «У гості до пасочки», (13.04.2017р.),( вихователь Сліпчук К.І.;ІІ місце – різновікова група №4, вихователі Міщенко В.М., Телешецька Н.В.)

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ»Я ДІТЕЙ

 

               Збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників – важливий напрямок діяльності ДНЗ.

                Всі вихователі впроваджують в практику роботи

–  кращий досвід колег,

– ефективні  оздоровчі технології  терапевтичного спрямування:

 • загартування;
 • дихальні вправи;
 • масаж;
 • самомасаж;
 • музикотерапію;
 • кольоротерапію;
 • арттерапію

   –  вправи для профілактики та корекції     постави дітей,масажі,самомасажі;

Важливий напрямок діяльності ДНЗ – фізкультурно-оздоровча робота. Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального

ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:
– систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

– систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітньо-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Крім цього, у дошкільному закладі були розроблені і впроваджені в практику:
– здоров′язбережувальні технології (впровадження в оздоровчу роботу різних видів гімнастики – пробуджувальна гімнастика, пальчикова гімнастика тощо.

– традиційні і нетрадиційні форми оздоровлення: повітря, вода, сонце, фітотерапія, аромотерапія, арт-терапія, казкотерапія та інші.