Річний звіт про діяльність ДНЗ

У 2019-2020 навчальному році робота колективу ДНЗ №1 «Теремок»  була спрямована на виконання  нормативних документів та законодавчих актів України, річного плану роботи дошкільного навчального закладу №1.

Навчально – виховний процес організовувався на основі:

  • Базового компоненту дошкільної освіти України;
  • Програми розвитку дитини дошкільного віку«Українське дошкілля».

Окрім базової  програми у дошкільному  навчальному закладі впроваджувалися парціальні програми, за якими реалізовувалися освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:
– Програма  оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» Авт. І.А.Малишевська;

– Програма з фізичного виховання «Казкова  фізкультура» Авт. М.М.Єфименко;

– Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Авт. Л.В.Лохвицька.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП

За проектною потужністю дошкільний  навчальний заклад розраховано на 68місць місць для дітей від 1 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 132 дитини, в тому числі дітей раннього віку – 24 , дошкільного віку -108

Групи комплектуються  переважно у червні – серпні.
У 2017 році в порівнянні з 2016 роком кількість вихованців ДНЗ збільшилось на 7 дітей. Зросла наповнюваність групи дітей раннього віку.
У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:
–  1 група ясельного віку – третього року життя;

–  2 групи молодшого віку – четвертого року життя;

–  1 група різновікова –  четвертого, п’ятого   року життя

–  1 група середнього віку  –  п’ятого року життя;

–  група старшого віку – шостого року життя;

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 5 груп – з 9 годинним перебуванням дітей, 1 група – з подовженим робочим днем – 10,5 годин.

РОБОТА З КАДРАМИ

Колектив ДНЗ у 2018-2019р складався з 32 чоловік,   з них- 14 педагогічних працівників, 1 медичний працівник та 17 чоловік обслуговуючого персоналу.
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, музичний керівник,вчитель-логопед,практичний психолог та  8 вихователів.( З грудня –вакансія вихователя)

Освітній рівень педагогів:

– повна вища освіта- 10 педагогів, що становить – 71,5%;

– неповна вища-4 педагоги – 28,5%

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 2 педагоги, що становить 14,3 %

від 5 – до 10 років – 3 педагоги – 21,4 %

від 10 до 20 років  -4 педагоги -28,6

від 20 до 30 років – 3 педагоги – 21,4 %

більше  30 років – 2 педагоги – 14,3 %

Кваліфікаційний рівень педагогів:

1 педагог – «спеціалісти вищої категорії» – 7,2%

5 педагогів – «спеціалісти першої  категорії» – 35,6  %

1 педагог – «спеціалісти другої  категорії» – 7,2 %

3 педагоги – спеціалісти  – 21,4 %

3 педагоги, які мають 9 тарифний розряд – 21,4%

1 педагог – 8 тарифний розряд -7,2 %

Cлід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. В цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної  педагогічної освіти –  1 педагог- практичний психолог Телешецька Н.В. та сестра медична старша.

Атестація педагогічних кадрів проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст..54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. №930 та змінами до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. №1473.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ»Я ДІТЕЙ

 

               Збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників – важливий напрямок діяльності ДНЗ.

                Всі вихователі впроваджують в практику роботи

–  кращий досвід колег,

– ефективні  оздоровчі технології  терапевтичного спрямування:

  • загартування;
  • дихальні вправи;
  • масаж;
  • самомасаж;
  • музикотерапію;
  • кольоротерапію;
  • арттерапію

   –  вправи для профілактики та корекції     постави дітей,масажі,самомасажі;

Важливий напрямок діяльності ДНЗ – фізкультурно-оздоровча робота. Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального

ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:
– систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

– систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітньо-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Крім цього, у дошкільному закладі були розроблені і впроваджені в практику:
– здоров′язбережувальні технології (впровадження в оздоровчу роботу різних видів гімнастики – пробуджувальна гімнастика, пальчикова гімнастика тощо.

– традиційні і нетрадиційні форми оздоровлення: повітря, вода, сонце, фітотерапія, аромотерапія, арт-терапія, казкотерапія та інші.