Рекомендації для педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами

 Вихователям:

 • планувати і здійснювати індивідуально-диференційований підхід у всіх видах діяльності з урахуванням діагнозу дітей з обмеженими можливостями здоров’я;
 • забезпечувати здоров’язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс фізкультурно-оздоровчих засобів протягом дня для зміцнення здоров’я дітей вікової групи, в тому числі й дітей з особливими освітніми потребами;
 • залучати дітей з обмеженими можливостями здоров’я до активної участі в заняттях (індивідуальних, індивідуально-групових, фронтальних), до ігор у підгрупах, до загальних хороводних ігор, індивідуальних та парних трудових доручень, розвиваючи їх інтерес до спілкування з однолітками і збагачуючи життєвий досвід; навчитися спостерігати за дітьми та правильно оцінювати їх розвиток;
 • створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу; привчати здорових дітей допомагати (за потреби), опікуватися однолітками, що мають вади здоров’я; проводити роботу з батьками з наданням їм правильної інформації та порад з питань розвитку, навчання і виховання дитини, що має обмежені можливості здоров’я;

Практичному психологу:

 • здійснювати інтелектуальний, соціально-психологічний й емоційно-вольовий розвиток дітей, що мають обмежені можливості здоров’я, шляхом добору індивідуальних програм розвитку, навчання і виховання та відповідного ігрового дидактичного оснащення освітнього процесу;
 • приділяти особливу увагу позитивному самопочуттю дітей з обмеженими можливостями здоров’я, збереженню їхнього психічного здоров’я в період адаптації та подальшого перебування в дитячому садку;
 • забезпечувати здоров’язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс здоров’язбережувальних технологій в ході проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку;
 • підвищувати активність дітей та їхню самостійність через індивідуальні (індивідуально-групові) корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на розвиток навичок комунікативності та пізнавальних здібностей;
 • вести щоденні спостереження за дитиною, її поведінкою, вчасно виявляти, правильно розуміти та корегувати особливості її емоційних проявів у процесі регуляції своєї ігрової діяльності і спілкування;
 • вивчати індивідуальні особливості розвитку дітей у єдності інтелектуальної, емоційної та поведінкової сфер їхнього прояву.

Вчителю-логопеду:

 • проявляти увагу до дітей, створювати умови для гарного самопочуття й активності;
 • здійснювати комплексний мовленнєвий розвиток, включаючи у роботу з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я ігри та завдання на розвиток усіх компонентів мовлення (фонематичні процеси, лексичний і граматичний лад, зв’язне мовлення);
 • розвивати слухову функцію (немовленнєвий, мовленнєвий слух і фонематичні процеси), зорово-просторову і рухову функції (загальну, артикуляційну, дрібну моторику);
 • здійснювати розвиток розумової діяльності й емоційно-особистісної сфери.

Музичному керівнику:

 • створювати сприятливі умови для прояву позитивних емоцій, гарного настрою та самопочуття дітей, що мають обмежені можливості здоров’я; формувати інтерес до занять з музичного виховання;
 • здійснювати індивідуально-диференційований підхід у роботі з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я (зменшення навантаження, посильні ігрові завдання);
 • забезпечувати здоров’язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс здоров’язбережувальних технологій на заняттях з музичного виховання для корекції та зміцнення здоров’я дітей з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати музичний розвиток, використовуючи у роботі різні види музичної діяльності: слухання музики, співи, рухи під музику, музично-дидактичні та рухливі ігри, хороводи, гра на дитячих музичних інструментах;
 • сприяти розвитку творчих здібностей дітей, залучати їх до активної участі у святах і розвагах музично-естетичного циклу та театралізованої діяльності.