Пріорітетні напрямки

Завдання закладу дошкільної освіти № 1 «Теремок»

на 2022-2023 навчальний рік та оздоровчий період

 

Виходячи з аналізу освітньої роботи за 2021-2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, реалії сьогодення та дії правового режиму воєнного стану та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти разом з батьками та громадськістю у 2022-2023 навчальному році спрямовує свою роботу на впровадження оновленого БКДО, створення безпечного середовища для організації освітнього процесу, подальше оснащення середовища для  інклюзивної освіти, реалізацію принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи, оновлення освітнього процесу та визначає пріоритетні завдання на новий навчальний рік щодо модернізації змісту дошкільної освіти в умовах роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти:

 

  1. Формувати соціально-громадянську компетентність у дітей дошкільного віку, сприяти становленню патріотичного свідомого дошкільника з високими духовно-моральними якостями шляхом консолідації зусиль педагогів та батьків.

 

2.Здійснювати дистанційну освітню діяльність й надавати психологічну підтримку дітям раннього та дошкільного віку через використання цифрових інформаційних ресурсів.

 

  1. Продовжити роботу щодо формування у дітей дошкільного віку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля як основи природничо-екологічної компетентності.