Пріорітетні напрямки

Завдання дошкільного навчального закладу № 1 Теремок

на 2018-2019 навчальний рік та оздоровчий період

    Виходячи з основних завдань Державної національної програми “Освіта”, Законів України “Про дошкільну освіту”, “Про мови”,  “Про охорону дитинства”, Базового компоненту дошкільної освіти; програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», затвердженої Міністерством освіти і наукиУкраїни,інструктивно-методичних рекомендацій “Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 н.р.” №1/9-386від13.06.2018р., інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» та аналізу освітньо-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання:

1.Активізувати впровадження нових форм, методів художньо-естетичного виховання дошкільників з дотриманням в ДНЗ провідних методичних принципів дошкільної освіти – інтеграції.

2. Впроваджувати нові розвивальні технології освіти та методики в роботі з дітьми, використовуючи ідеї та принципи сталого розвитку.

 3. Забезпечувати системні підходи до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, продовжувати стврорювати в ДНЗ здоров’язбережувальне середовище, цілісну систему формування культури здоров’я в єдності з батьками.

4.Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebook.