Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2011 року № 740

 

 

     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 2011 р. N 740
Київ

 

              Про затвердження граничних норм витрат
на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

Відповідно до  частини  третьої статті 21 Закону України “Про
доступ  до  публічної інформації”  ( 2939-17 )  Кабінет  Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити граничні  норми  витрат на копіювання або друк
    документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються).
  2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України                              М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. N 740

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій
документів формату А4 та меншого
розміру (в тому числі
двосторонній друк)
не більше ніж 0,1 відсотка
розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій
документів формату А3 та
більшого розміру (в тому числі
двосторонній друк)
не більше ніж 0,2 відсотка
розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій
документів будь-якого формату,
якщо в документах поряд з
відкритою інформацією міститься
інформація з обмеженим доступом,
що потребує її відокремлення,
приховування тощо (в тому числі
двосторонній друк)
від 0,3 до 0,5 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати за
виготовлення однієї сторінки

_______________
Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення
однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та
друку документів.