Нормативно-правова база у галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6 липня 2010 року № 1224.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 5 червня 2014 року № 1324.
 • Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ Міністерства освіти і науки від 1.10.2010 р. № 912).
 • Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
 • Указ Президента України від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 • Інструктивно-методичний лист від 18.5.2012 № 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання загальноосвітніх навчальних закладах».
 • Методичний лист від 26.7.2012 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».
 • Методичний лист від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання».
 • Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669.
 • Наказ Міністерства № 134 від 12.02.2015 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій». Класифікатор професій – доповнено посадою асистента вчителя (наказ Держспоживстандарту від 28.7.2010 р. № 327).
 • Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.
 • Постанова КМУ від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» – введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 • Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».
 • Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням».
 • На підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 29.12.2011 № 102 наказом Міністерства від 30.12.2011 № 420 затверджено Зміну № 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «будинки та споруди навчальних закладів», які набрали чинності з 1 липня 2012 року.
 • Постанова КМУ від 08 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами № 881 від 12.09.2012).
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження заходів щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».
 • Інструктивно-методичний лист від 08.08.2013 №1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Наказ Президента України від 25 червня 2013 року № 344).
 • Постанова КМУ від 01 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року».
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)».
 • Методичні рекомендації про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 0/9-413).
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 0/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів».
 • Наказ МОН від 15.05.2013 № 512 «Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні».
 • Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 • Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад».
 • Постанова КМУ від 29.07. 2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».
 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669.