Нормативна база

Закон України “Про дошкільну освіту”

Положення про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОН молодьспорту України від 20.12.2011 року №1473

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18.06.1999р.

Інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році” від 20.06.2013р. №1/9-446

Указ Президента України від 25.06.2013р. №344/2013 “Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”

“Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу” №1070 від 09.11.2010

Закон України “Про охорону дитинства” №2402-ІІІ від 26.05.2001р.

“Положення про дошкільний навчальний заклад” №305 від 12.03.2003р.

“Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі” №119-470 від 18.07.08р.

Інструктивно-методичний лист «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» №1/9-813 від 15.11.2013р.