Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку

Вихователь-методист Людмила ГНИЛІЦЬКА

Сестра медична старша Євгенія ГОДИМЧУК

  Які нетрадиційні методи, що можна використовувати з метою оздоровлення дітей в умовах середнього загальноосвітнього закладу, науковці відзначають різні окремі методи.

Так, на думку деяких авторів, для поліпшення стану здоров’я  можуть бути використані дихальні вправи, оскільки збільшення резервів дихальної системи, як зазначають дослідники,є найпоширенішим методом корекції та лікування, що найчастіше приводить до повного зцілення.

Крім цього, одним з прийомів, що застосовуються в комплексі оздоровчих методів може застосовуватися для профілактики багатьох захворювань, масаж біологічно активних точок організму. За умови правильного проведення масажу, його ефективність, як вказують науковці, є достатньо високою Інтерес становить система вольової ліквідації глибокого дихання, розроблена К. Бутейком. Отже, як свідчить аналіз, проблема оздоровлення дитячого організму, зокрема дітей з особливими потребами, а також вибір найбільш ефективних методів корекції функціонального стану організму, без особливих ендогенних та екзогенних зусиль, постає як нагальна, що потребує вирішення в плані як розробки ефективних шляхів використання нетрадиційних методів оздоровлення дітей.

Такими методами є фіто та  аромотерапія, різні види лікувально-профілактичного масажу, дихальна гімнастика, корегуюча гімнастика, Су-джок терапія, ігри-медитації, звукотерапія, кольротерапія, психогімнастика, природні фактори – повітря, вода, сонце.

 Аромотерапія: запахи, що дарують здорове життя. Аромотерапія представляє собою сучасну версію древнього методу. Рослинні олії можуть відновлювати фізичне та емоційне здоров’я людини.Аромотерапія є одною з форм нетрадиційної медицини, в якій для профілактики і лікування хвороб використовують рослинні олії., вона є цілісним методом, в якому тіло і душа розглядається як єдине ціле.

       Су-Джок терапія — це система лікування шляхом стимуляції певних точок різними методами (голками, насінням, лазером, пальцевим тиском). Дані точки розташовуються в області кисті і стопи людини. В корейській мові „су-джок” означає „кисть-стопа”. Кисть і стопа є „дзеркальним відображенням” тіла людини, і володіють функцією „дистанційного керування”, яка може використовуватися для лікування захворювань. Дія на певні точки нормалізує енергетичний стан меридіанів тіла і є ефективним методом лікування багатьох захворювань.

Звукотерапія. Двома основними її елементами є споріднені методи – музикотерапія і звукотерапия. Обидва підходи націлено на зміцнення фізичного і психічного здоров’я людини.

      Кольоротерапія – це наука, що використовує різні барви для регулювання вібрацій тіла людини на таку частоту, яка б давала їй силу, здоров’я, почуття гармонії.  Застосовуючи елементи  кольротерапії  у своїй роботі з дітьми для корекції їх психологічного стану (зняття страху, інертності, замкнутості, перезбудливості), а також для відновлення фізичного стану дитини після хвороби. Завдяки кольоровому зору значно розширюється індивідуальна сфера, переважно підсилюється художня насолода і значно збагачується світосприйняття.

      ПСИХОГІМНАСТИКА – набуття досвіду емоційних переживань, спілкування Завдання “психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості.

       Ігри – медитації , тематика яких , може бути довільною, але обов’язково тут задіяні кращі людські почуття: доброти, милосердя, щирість, терплячість. Більшість вправ передбачає перебування дитини якийсь час у нерухомій позі, але є й такі вправи, що потребують виконання певних рухів. Наприклад, в одному випадку діти уважно розглядають якийсь предмет, в іншому — із заплющеними очима щось повторюють за вихователем або просто слухають, як шумить вітер у гілках дерев, як співають пташки… В основі медитацій лежить контроль за власною увагою, бо під час них діти певний відрізок часу вчаться зосереджуватися на одному предметі або процесі. Психологічний тренінг, яким є гра-медитація, забезпечує стан врівноваженості й душевного  спокою, що налаштовує малюка на відповідну роботу.

        Загартування повітрям, сонцем і водою. Ці природні чинники треба задіювати помірковано, не забуваючи про основні вимоги до загартувальних процедур: системність, послідовність, регулярність, урахування стану здоров’я  та емоційного ставлення дитини до оздоровчих процедур.

         Ці заходи, направлені на зміцнення адаптаційних можливостей організму дитини  до несприятливих факторів зовнішнього середовища, емоційних стресів, стимуляцію природної резистентності організму.